Program

GPS-klokker, snoking på mobilen, fjerning av døra til barnerommet. Foreldre som legger ut bilder og blogger om barna sine. Innsyn i legebesøk og helsejournaler. Straffesaker og barnevernssaker som blir brettet ut i mediene.
 
Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?
 
Foajeen åpner 09:30
Ordstyrer Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver ved Barneombudet og leder av fagutvalget til Barnerettighetsdagen. 

Del I Barns rett til privatliv

10.00-10.05 Velkommen ved Inga Bejer Engh, barneombud
 
10.05-10.15 Erfaringer fra en ung ekspert – Tuva Ahlsen 
 
10.15-10.25 Barns rett til privatliv – sett fra Regjeringen. Linda H. Helleland, barneminister
 
10.25-10.40 FNs barnekonvensjon artikkel 16 – barns rett til privatliv. Njål Høstmælingen, menneskerettighetsforsker og jurist
 
10.40-10.55 Barns rett til privatliv – rettslige dilemmaer. Jon Wessel Aas, parter og advokat i Bing Hodneland advokatselskap

Del II Foreldres eksponering av barn – hvem bestemmer?

10.55-11.10 Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier. Ledende spesialsykepleier Hilde Silkoset og fagutviklingssykepleier Kristian K. Kjærnes
 
11.10-11.25 Grenser og utfordringer. Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet
 
11.25-11.35 Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett (UiO) og medlem i FNs barnekomité oppsummerer og utfordrer myndighetene og oss andre
 

11.35-12.35 Lunsj i Frokostkjelleren

Del III Foresattes innsyn i barnets privatliv – veiledning og beskyttelse kontra snoking

12.35-12.45 Barnets perspektiv. Dilemmaer. Proporsjonalitet. Mathias Nordmoen, seniorrådgiver Barneombudet

12.45-13.00 Beskyttelse vs. privatliv. Sara Eline Grønvold. Spesialrådgiver i Redd Barna
 
13.00-13.20 Sofasamtale: Hvordan kan vi utfordre jussen og systemet? med Jon Wessel Aas, Sara Eline Grønvold, Bjørn Erik Thon. Samtalen ledes av Inga Bejer Engh, barneombud
 

Del IV Eksponering i pressen – hvem skal beskytte barna?

 13.20-13.35 Ivaretagelse av barnets rettigheter ved dekning av straffesaker i media. Advokat Elisabeth Rød, medlem i Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater
 
13.35-13.50 Med hvilken rett lar vi barn i nød bli ren underholdning? Arne O. Holm, redaktør for High North News, tilknyttet Nord Universitet
 
13.50-14.05 Glassjenta: Etiske vurderinger før det dramatiske livet til et barnevernsbarn ble publisert over 64 avissider. Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
 
14.05-14.20 Det viktigste og det vanskeligste – Omtale av barn fra et redaktørperspektiv. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
 
14.20-14-30 Oppsummering og takk for i dag, Tone L. Wærstad, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, UiO