Program

Program for Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019 (sist oppdatert 26. november 2019):

Se programhefte i PDF her.

Del 1 – Innledning og juridisk rammeverk

09:30-09:35 – Velkommen ved Tone Linn Wærstad, førsteamanuensis ved institutt for privatrett, UiO
09.35-09.40 – Betraktninger ved erfaringskonsulent, Landsforeningen for barnevernsbarn
09.40-09.50 – Innledning ved statssekretær Jorunn Hallaråker, barne- og familiedepartementet.
09.50-10.15 – Juridisk gjennomgang av artikkel 20 ved Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett UiO
10:15-10:30 – FNs retningslinjer for alternativ omsorg – avstand mellom teori og praksis, Sissel Aarak, programsjef SOS-barnebyer Norge

Del 2 – Barn som bor i fosterhjem

10.30-10.45 – Fosterhjem – på godt og vondt, ved tidligere fostermor Cecilie Fjelltun
10.45-11.00 NOU 2018:18 – Trygge rammer for fosterbarn og fosterhjem? Refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening ved Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening.
11.00-11.15 – Hvordan unngå flyttinger? ved Elisabeth Backe Hansen, OsloMet
11.15-11.30 – Barn som har flyttet mye og veiledning av fosterhjem- ved avdelingsleder Lena Lind, Heggeli barnehjem, Kirkens bymisjon
11.30-11.45 – Bevaring av kulturell identitet i fosterhjem – hvordan får vi til dette? v/Hilde E Lorentzen, fungerende leder ved Grünerløkka barnevernstjeneste
 
11.45-12.45 LUNSJ

Del 3 – Barn som bor på institusjon

12.45-12.55 – Ung ekspert forteller
12.55-13.10 – Hvordan skape et hjem? Erfaringer fra institusjonsarbeid ved Elin Flatebø, Brusetkollen barneverninstitusjon.
13.10-13.25 – Omsorg og behandling i institusjon, noen erfaringer fra Barneombudets prosjekt ved prosjektleder Anders Cameron 
13.25-13.40 – Tverrfaglig samarbeid: hvordan kan barnets nettverk bidra til heling? Erfaringer fra Østbytunet ved Hanne Rosten

Del 4 – Barns klageadgang og kontroll med fosterhjem og institusjon

13.40-13.55 – Tilsynsrapporter- hva viser de og hva gjør vi videre? Børge Tomter, leder av barnevernavdelingen i Helsetilsynet 
13:55-14:10 – Hvordan kan vår kontroll bidra til endring? Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ved leder Helga Fastrup Ervik
14.10-14.25 – Om klageadgang og partsrettigheter ved advokat Cecilia Dinardi
14.25-14.30 – Avslutning ved barneombud Inga Bejer Engh