Program

Program for Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020 (oppdatert 15. september 2020):

Del 1 Rettslig rammeverk

09:00-09:05 Ung stemme

09:05-09:10 Velkommen ved arrangørene

09:10-09:20 Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke innleder

09:20-09:40 Barnekonvensjonens artikkel 24 – juridisk gjennomgang ved professor og leder av forskergruppen for barnerett ved UiT Trude Haugli

09:40-10:00 Barns rettslige stilling på helsefeltet
førsteamanuensis Anne Kjersti Befring UiO 

10:00-10:15 Benstrekk

Del 2 Lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene 

10:15-10:20 Ung stemme

10:20-10:35 Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud ved professor Tine Jensen ved UiO og NKVTS

10:35-10:50 Psykisk helsearbeid i kommunene ved leder Landsgruppa av helsesykepleiere Ann Karin Swang

10:20-11:05 Fra psykologens perspektiv ved president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard

11:05-11:15 Benstrekk

Del 3 Spesialisthelsetjenesten – BUP

11:15-11:20 Ung stemme

11:20-11:35 Prosjektet til Barneombudet om BUP ved barneombud Inga Bejer Engh

11:35-11:50 BUP fra innsiden – noen utfordringer i vårt arbeid ved fagpolitisk direktør Andreas Høstmælingen 

11:50-12:05 Skreddersøm og samarbeid – hvordan lage god hjelp til de som trenger det mest, ved prosjektleder Heidi Svendsen Tessand i Stillasbyggerne

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2019 (PDF)
Se programheftet for barnerettighetsdagen 2018 (PDF).
Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).
Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).
Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).