Program

PROGRAM- Lucy Smiths Barnerettighetsdag – 22. november 2017

Ordstyrer Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO

10.00-10.05 Velkommen ved John Asland, professor ved Institutt for privatrett, UiO
Del 1 – Rett til utvikling
10.05-10.15 Unges egne erfaringer
10.15-10.25 Barns rett til utvikling i Norge

Barne- og familieminister Solveig Horne

10.25-10.40 FNs barnekonvensjon artikkel 6 om retten til utvikling
ved Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet
10.40-10.55 Barns rettigheter og levekår i kompetansesamfunnet
ved Ivar Frønes, professor emeritus, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

 

Del 2 – God omsorgs betydning for barns utvikling
10.55-11.10 Betydningen av tidlig omsorg
ved Anne Kristine Bergem, spesialist i psykiatri.
11.10-11.25 Hva gjør vold med utvikling av barnehjernen?
ved Dag Nordanger, doktor i psykologi og psykologspesialist, RVTS Vest
11.25-11.40 Konsekvenser av å vokse opp med foreldres misbruk
ved Mette Norman, familieterapeut og klinisk sosionom, Blå Kors Kompasset
11.40-12.25 Lunsj i Frokostkjelleren

 

Del 3 – Omsorgssvikt, rus og vold – Konsekvenser og tiltak
12.25-12.35 Konsekvenser av vold – for barnet og samfunnet
ved Anne Lindboe, barneombud
12.35-12.50 Hvilke tiltak kan hjelpe familiene?
ved Øivin Christiansen, prosjektleder ved RKBU Vest.
12.50-13.05 Pålegg om hjelpetiltak – erfaringer så langt
ved Bjørn André Jorang, fagansvarlig ved juridisk kontor, Barne- og familieetaten i Oslo kommune.
13.05-13.25 Sofadialog – Hva bør vi gjøre?
Samtalen ledes av barneombud Anne Lindboe

 

Del 4 – Ungdom og press 
13.25-13.40 Forskerperspektiv på «Generasjon prestasjon»
ved Ingunn Eriksen, leder for prosjektet «Stress og press blant unge i dag», NOVA
13.40-13.50 Livsmestring i skolen
ved Cecilie Prebensen, prosjektleder i LNU
13.50-14.20 Sofadialog – Hva bør vi gjøre?
Samtalen ledes av Rode Hegstad, leder i LNU
14.20-14.30 Avslutning
ved Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO