Velkommen

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo.

Barnerettighetsdagen 2019 arrangeres 27. november, og årets tema er artikkel 20 – barn som er fratatt sitt familiemiljø.

Påmeldingen er ikke åpnet ennå. I mellomtiden kan du kose deg med opptak fra seminaret i 2018. Der var temaet barns rett til privatliv og personlig integritet:

Ved å klikke på menyikonet oppe til venstre i videoen kan du velge hvilket innlegg du vil se.

Om dagen Om Lucy Smith

Program

Foreløpig program for Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019 (sist oppdatert 23. april 2019):

Del 1 – Innledning og juridisk rammeverk

09:30-09:35 – Velkommen ved Tone Linn Wærstad, førsteamanuensis ved institutt for privatrett, UiO
09.35-09.40 – Annonseres senere
09.40-09.50 – Annonseres senere
09.50-10.15 – Juridisk gjennomgang av artikkel 20 ved Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett UiO
10:15-10:30 – Hvordan går det med barna i barnevernet? Dag Nordanger, OsloMet

Del 2 – Barn som bor i fosterhjem

10.30-10.45 – Annonseres senere
10.45-11.00 – NOU 2018:18 om fosterhjem- presentasjon av anbefalinger fra utvalgsleder Ellen Seip
11.00-11.15 – Hvordan unngå flyttinger? ved Elisabeth Backe Hansen, OsloMet
11.15-11.30 – Annonseres senere
11.30-11.45 – Annonseres senere
 
11.45-12.45 LUNSJ

Del 3 – Barn som bor på institusjon

12.45-12.55 – Annonseres senere
12.55-13.10 – Hvordan skape et hjem? Erfaringer fra institusjonsarbeid ved Elin Flatebø, Brusetkollen barneverninstitusjon.
13.10-13.25 – Omsorg og behandling i institusjon, noen erfaringer fra Barneombudets prosjekt ved prosjektleder Anders Cameron 
13.25-13.40 – Annonseres senere

Del 4 – Barns klageadgang og kontroll med fosterhjem og institusjon

13.40-13.55 – Tilsynsrapporter- hva viser de og hva gjør vi videre? Børge Tomter, leder av barnevernavdelingen i Helsetilsynet 
13:55-14:10 – Hvordan kan vår kontroll få til endring? Nasjonal Forebyggende mekanisme (NFM) ved leder Helga Fastrup Ervik
14.10-14.25 – Annonseres senere
14.25-14.30 – Avslutning ved barneombud Inga Bejer Engh

Om Lucy Smith

logo

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Påmelding

Påmelding for Lucy Smiths barnerettighetsdag i 2019 har ikke åpnet ennå. Kom tilbake hit for mer informasjon senere. 

Praktisk infoArrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47. Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er teleslynge i salen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no / 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2018 var det femte året dagen ble arrangert, og temaet var da barns rett til privatliv og personlig integritet. Året før var temaet var da barns rett til liv og utvikling (artikkel 6). Tidligere tema har vært barnekonvensjonens artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering (2016), artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Se bilder og video fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2018 her (barneombudet.no)

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2018 (PDF).

Se bilder, video og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 her (barneombudet.no).

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 her.

Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).

Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Les Barneombudets oppsumering om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (barneombudet.no).

Les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 hos UiO her (uio.no).

Se opptak fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (NRK.no).