Velkommen

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo.

Dato og tema for barnerettighetsdagen 2020 er ikke klart ennå.

Program

Program for Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019 (sist oppdatert 26. november 2019):

Se programhefte i PDF her.

Del 1 – Innledning og juridisk rammeverk

09:30-09:35 – Velkommen ved Tone Linn Wærstad, førsteamanuensis ved institutt for privatrett, UiO
09.35-09.40 – Betraktninger ved erfaringskonsulent, Landsforeningen for barnevernsbarn
09.40-09.50 – Innledning ved statssekretær Jorunn Hallaråker, barne- og familiedepartementet.
09.50-10.15 – Juridisk gjennomgang av artikkel 20 ved Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett UiO
10:15-10:30 – FNs retningslinjer for alternativ omsorg – avstand mellom teori og praksis, Sissel Aarak, programsjef SOS-barnebyer Norge

Del 2 – Barn som bor i fosterhjem

10.30-10.45 – Fosterhjem – på godt og vondt, ved tidligere fostermor Cecilie Fjelltun
10.45-11.00 NOU 2018:18 – Trygge rammer for fosterbarn og fosterhjem? Refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening ved Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening.
11.00-11.15 – Hvordan unngå flyttinger? ved Elisabeth Backe Hansen, OsloMet
11.15-11.30 – Barn som har flyttet mye og veiledning av fosterhjem- ved avdelingsleder Lena Lind, Heggeli barnehjem, Kirkens bymisjon
11.30-11.45 – Bevaring av kulturell identitet i fosterhjem – hvordan får vi til dette? v/Hilde E Lorentzen, fungerende leder ved Grünerløkka barnevernstjeneste
 
11.45-12.45 LUNSJ

Del 3 – Barn som bor på institusjon

12.45-12.55 – Ung ekspert forteller
12.55-13.10 – Hvordan skape et hjem? Erfaringer fra institusjonsarbeid ved Elin Flatebø, Brusetkollen barneverninstitusjon.
13.10-13.25 – Omsorg og behandling i institusjon, noen erfaringer fra Barneombudets prosjekt ved prosjektleder Anders Cameron 
13.25-13.40 – Tverrfaglig samarbeid: hvordan kan barnets nettverk bidra til heling? Erfaringer fra Østbytunet ved Hanne Rosten

Del 4 – Barns klageadgang og kontroll med fosterhjem og institusjon

13.40-13.55 – Tilsynsrapporter- hva viser de og hva gjør vi videre? Børge Tomter, leder av barnevernavdelingen i Helsetilsynet 
13:55-14:10 – Hvordan kan vår kontroll bidra til endring? Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ved leder Helga Fastrup Ervik
14.10-14.25 – Om klageadgang og partsrettigheter ved advokat Cecilia Dinardi
14.25-14.30 – Avslutning ved barneombud Inga Bejer Engh

Om Lucy Smith

logo

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Påmelding

Påmeldingen for seminaret 2020 er ikke klar ennå.

Praktisk infoArrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47. Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er teleslynge i salen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no / 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2018 var det femte året dagen ble arrangert, og temaet var da barns rett til privatliv og personlig integritet. Året før var temaet var da barns rett til liv og utvikling (artikkel 6). Tidligere tema har vært barnekonvensjonens artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering (2016), artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Se bilder og video fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2018 her (barneombudet.no)

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2018 (PDF).

Se bilder, video og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 her (barneombudet.no).

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 her.

Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).

Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Les Barneombudets oppsumering om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (barneombudet.no).

Les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 hos UiO her (uio.no).

Se opptak fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (NRK.no).