Velkommen

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo.

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020 arrangeres 26. november. Årets tema er psykisk helse, barnekonvensjonens artikkel 24.

På bakgrunn av covid-19-situasjonen blir arrangementet digitalt. Du kan se det direkte på Facebook her. Det gjør også at det ikke blir noen påmelding via denne siden.

Program

Program for Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020 (oppdatert 5. november 2020):

Del 1 Rettslig rammeverk

09:00-09:05 Aleksandra Alice Lønøy fra Mental Helse Ungdom åpner seminaret

09:05-09:10 Velkommen ved arrangørene

09:10-09:20 Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke innleder

09:20-09:40 Barnekonvensjonens artikkel 24 – juridisk gjennomgang ved professor og leder av forskergruppen for barnerett ved UiT Trude Haugli

09:40-10:00 Barns rettslige stilling på helsefeltet
førsteamanuensis Anne Kjersti Befring UiO 

10:00-10:15 Benstrekk

Del 2 Lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene 

10:15-10:20 Ronja Haugstad Larsen, Elevorganisasjonen

10:20-10:35 Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud ved professor Tine Jensen ved UiO og NKVTS

10:35-10:50 Psykisk helsearbeid i kommunene ved leder Landsgruppa av helsesykepleiere Ann Karin Swang

10:20-11:05 Fra psykologens perspektiv ved president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard

11:05-11:15 Benstrekk

Del 3 Spesialisthelsetjenesten – BUP

11:15-11:20 – Hva har BUP vært for meg? – film fra Barneombudet

11:20-11:35 Prosjektet til Barneombudet om BUP ved barneombud Inga Bejer Engh

11:35-11:50 BUP fra innsiden – noen utfordringer i vårt arbeid ved fagpolitisk direktør ved RBUP, Andreas Høstmælingen 

11:50-12:05 Skreddersøm og samarbeid – hvordan lage god hjelp til de som trenger det mest, ved prosjektleder Heidi Svendsen Tessand i Stillasbyggerne

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2019 (PDF)
Se programheftet for barnerettighetsdagen 2018 (PDF).
Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).
Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).
Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Om Lucy Smith

logo

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Praktisk infoArrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47. Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er teleslynge i salen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no / 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2019 var det sjette året dagen ble arrangert. Teamet var da barnekonvensjonens artikkel 20 om barn som er fratatt sitt familiemiljø. Året før var temaet barns rett til privatliv og personlig integritet (artikkel 16). Tidligere tema har vært artikkel 6 om barns rett til liv og utvikling (2017), artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering (2016), artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019 her (barneombudet.no)

Se bilder og video fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2018 her (barneombudet.no)

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2018 (PDF).

Se bilder, video og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 her (barneombudet.no).

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 her.

Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).

Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 hos UiO her (uio.no).

Se opptak fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (NRK.no).