Velkommen

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Årets barnerettighetsdag arrangeres 22. november.

Årets tema er artikkel 16 i barnekonvensjonen: Retten til privatliv og personlig integritet. Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?

Arrangementet er nå fulltegnet.

Sett deg på venteliste Se program

 

 

Program

GPS-klokker, snoking på mobilen, fjerning av døra til barnerommet. Foreldre som legger ut bilder og blogger om barna sine. Innsyn i legebesøk og helsejournaler. Straffesaker og barnevernssaker som blir brettet ut i mediene.
 
Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?
 
Foajeen åpner 09:30
Ordstyrer Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver ved Barneombudet og leder av fagutvalget til Barnerettighetsdagen. 

Del I Barns rett til privatliv

10.00-10.05 Velkommen ved Inga Bejer Engh, barneombud
 
10.05-10.15 Erfaringer fra en ung ekspert – Tuva Ahlsen 
 
10.15-10.25 Barns rett til privatliv – sett fra Regjeringen. Linda H. Helleland, barneminister
 
10.25-10.40 FNs barnekonvensjon artikkel 16 – barns rett til privatliv. Njål Høstmælingen, menneskerettighetsforsker og jurist
 
10.40-10.55 Barns rett til privatliv – rettslige dilemmaer. Jon Wessel Aas, parter og advokat i Bing Hodneland advokatselskap

Del II Foreldres eksponering av barn – hvem bestemmer?

10.55-11.10 Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier. Ledende spesialsykepleier Hilde Silkoset og fagutviklingssykepleier Kristian K. Kjærnes
 
11.10-11.25 Grenser og utfordringer. Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet
 
11.25-11.35 Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett (UiO) og medlem i FNs barnekomité oppsummerer og utfordrer myndighetene og oss andre
 

11.35-12.35 Lunsj i Frokostkjelleren

Del III Foresattes innsyn i barnets privatliv – veiledning og beskyttelse kontra snoking

12.35-12.45 Barnets perspektiv. Dilemmaer. Proporsjonalitet. Mathias Nordmoen, seniorrådgiver Barneombudet

12.45-13.00 Beskyttelse vs. privatliv. Sara Eline Grønvold. Spesialrådgiver i Redd Barna
 
13.00-13.20 Sofasamtale: Hvordan kan vi utfordre jussen og systemet? med Jon Wessel Aas, Sara Eline Grønvold, Bjørn Erik Thon. Samtalen ledes av Inga Bejer Engh, barneombud
 

Del IV Eksponering i pressen – hvem skal beskytte barna?

 13.20-13.35 Ivaretagelse av barnets rettigheter ved dekning av straffesaker i media. Advokat Elisabeth Rød, medlem i Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater
 
13.35-13.50 Med hvilken rett lar vi barn i nød bli ren underholdning? Arne O. Holm, redaktør for High North News, tilknyttet Nord Universitet
 
13.50-14.05 Glassjenta: Etiske vurderinger før det dramatiske livet til et barnevernsbarn ble publisert over 64 avissider. Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
 
14.05-14.20 Det viktigste og det vanskeligste – Omtale av barn fra et redaktørperspektiv. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
 
14.20-14-30 Oppsummering og takk for i dag, Tone L. Wærstad, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, UiO

Om Lucy Smith

logo

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Praktisk infoArrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47. Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er teleslynge i salen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no / 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2017 var det fjerde året dagen ble arrangert og temaet var da barns rett til liv og utvikling (artikkel 6). Året før var temaet retten til ikke-diskriminering (artikkel 2). Tidligere tema har vært barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Se bilder, video og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 her (barneombudet.no).

Se programheftet for barnerettighetsdagen 2017 (PDF).

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 her.

Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).

Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Les Barneombudets oppsumering om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (barneombudet.no).

Les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 hos UiO her (uio.no).

Se opptak fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (NRK.no).