Velkommen

Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Barnerettighetsdagen i 2017 arrangeres den 22. november.

Årets tema er barns rett til liv og utvikling.

FULLT – sett deg på venteliste Se program

Arrangementet er dessverre fulltegnet. Tegn deg på ventelisten så overtar du plassen hvis noen melder seg av. Vi kommer også til strømme arrangementet her og på Barneombudets facebook-sider.

Program

PROGRAM- Lucy Smiths Barnerettighetsdag – 22. november 2017

Ordstyrer Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO

10.00-10.05 Velkommen ved John Asland, professor ved Institutt for privatrett, UiO
Del 1 – Rett til utvikling
10.05-10.15 Unges egne erfaringer
10.15-10.25 Barns rett til utvikling i Norge

Barne- og familieminister Solveig Horne

10.25-10.40 FNs barnekonvensjon artikkel 6 om retten til utvikling
ved Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet
10.40-10.55 Barns rettigheter og levekår i kompetansesamfunnet
ved Ivar Frønes, professor emeritus, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

 

Del 2 – God omsorgs betydning for barns utvikling
10.55-11.10 Betydningen av tidlig omsorg
ved Anne Kristine Bergem, spesialist i psykiatri.
11.10-11.25 Hva gjør vold med utvikling av barnehjernen?
ved Dag Nordanger, doktor i psykologi og psykologspesialist, RVTS Vest
11.25-11.40 Konsekvenser av å vokse opp med foreldres misbruk
ved Mette Norman, familieterapeut og klinisk sosionom, Blå Kors Kompasset
11.40-12.25 Lunsj i Frokostkjelleren

 

Del 3 – Omsorgssvikt, rus og vold – Konsekvenser og tiltak
12.25-12.35 Konsekvenser av vold – for barnet og samfunnet
ved Anne Lindboe, barneombud
12.35-12.50 Hvilke tiltak kan hjelpe familiene?
ved Øivin Christiansen, prosjektleder ved RKBU Vest.
12.50-13.05 Pålegg om hjelpetiltak – erfaringer så langt
ved Bjørn André Jorang, fagansvarlig ved juridisk kontor, Barne- og familieetaten i Oslo kommune.
13.05-13.25 Sofadialog – Hva bør vi gjøre?
Samtalen ledes av barneombud Anne Lindboe

 

Del 4 – Ungdom og press 
13.25-13.40 Forskerperspektiv på «Generasjon prestasjon»
ved Ingunn Eriksen, leder for prosjektet «Stress og press blant unge i dag», NOVA
13.40-13.50 Livsmestring i skolen
ved Cecilie Prebensen, prosjektleder i LNU
13.50-14.20 Sofadialog – Hva bør vi gjøre?
Samtalen ledes av Rode Hegstad, leder i LNU
14.20-14.30 Avslutning
ved Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

 

Om Lucy Smith

logo

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Påmelding

Arrangementet er dessverre blitt fulltegnet. Sett deg på venteliste så melder vi deg på så fort det blir ledige plasser.

Har du spørsmål? Kontakt info@barneombudet.no

 

Praktisk infoArrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47. Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er teleslynge i salen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no / 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag


Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2016 var det tredje året dagen ble arrangert, og temaet var da retten til ikke-diskriminering (artikkel 2). Tidligere tema har vært barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Barneombudet var hovedansvarlig for barnerettighetsdagen 2016. I 2017 er det Institutt for privatrett som har hovedansvaret.

Se bilder og les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 her.

Se programmet for barnerettighetsdagen 2016 (PDF).

Se programmet for barnerettighetsdagen 2015 (PDF).

Les Barneombudets oppsumering om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (barneombudet.no).

Les om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 hos UiO her (uio.no).

Se opptak fra Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 her (NRK.no).